Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Phường Tiến Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 4960 Nộp hồ sơ mức 3
2 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Phường Tiến Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 3716 Nộp hồ sơ mức 3
3 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phường Tiến Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 3124 Nộp hồ sơ mức 3
4 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Phường Tiến Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 3129 Nộp hồ sơ mức 3
5 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Phường Tiến Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 3094 Nộp hồ sơ mức 3
6 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Phường Tiến Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 3112 Nộp hồ sơ mức 3
7 15. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Phường Tiến Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 2986 Nộp hồ sơ mức 3
8 16. Thành lập thôn, ấp, khu phố mới Phường Tiến Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 2875 Nộp hồ sơ mức 3
9 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) Phường Tiến Thành Văn hóa thể thao (X) 3,5 2558 Nộp hồ sơ mức 4
10 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) Phường Tiến Thành Văn hóa thể thao (X) 6 2028 Nộp hồ sơ mức 4
11 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) Phường Tiến Thành Văn hóa thể thao (X) 3,5 1842 Nộp hồ sơ mức 4
12 4. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản (cấp xã) Phường Tiến Thành Văn hóa thể thao (X) 3,5 1805 Nộp hồ sơ mức 4
13 5. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở (cấp xã) Phường Tiến Thành Văn hóa thể thao (X) 3,5 1814 Nộp hồ sơ mức 4
14 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) Phường Tiến Thành Lao động - TBXH (X) 23 15074 Nộp hồ sơ mức 3
15 2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phường Tiến Thành Lao động - TBXH (X) 21 16242 Nộp hồ sơ mức 3
16 3. Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Phường Tiến Thành Lao động - TBXH (X) 21 15788 Nộp hồ sơ mức 3
17 4. Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Phường Tiến Thành Lao động - TBXH (X) 14 12904 Nộp hồ sơ mức 3
18 5. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phường Tiến Thành Lao động - TBXH (X) 14 10784 Nộp hồ sơ mức 3
19 6. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Tiến Thành Lao động - TBXH (X) 122 15939 Nộp hồ sơ mức 3
20 7. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Phường Tiến Thành Lao động - TBXH (X) 18 13211 Nộp hồ sơ mức 3