Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận(Có thuế) UBND xã Minh Lập Lĩnh vực địa chính 23 5825
2 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm UBND xã Minh Lập Lĩnh vực địa chính 33 4262
3 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất UBND xã Minh Lập Lĩnh vực địa chính 28 3254
4 (Cập nhật, chỉnh lý trang 3 ,4) Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất UBND xã Minh Lập Lĩnh vực địa chính 18 5151
5 Trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản trích đo địa chính. UBND xã Minh Lập Lĩnh vực địa chính 7 3549
6 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng UBND xã Minh Lập TTHC bãi bỏ 15 6308
7 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 2 7299
8 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 4 8973
9 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 4 9504
10 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 4 8531
11 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 1 6206
12 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 1 10031
13 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 47 10857
14 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 3 10685
15 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 10 9880
16 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 23 6766
17 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 9 23631
18 Thực hiện, hưởng trợ cấp, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi). UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 20 1969
19 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 5 7887
20 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 6 8811