Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 16455
2 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 3 15876 Nộp hồ sơ mức 3
3 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 15312
4 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4,5 6246
5 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4,5 6169
6 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 7 5988
7 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 2 12139
8 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 13780
9 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 6005
10 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 3 5832
11 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 17 6027
12 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 26 9698
13 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 11324 Nộp hồ sơ mức 3
14 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 11164
15 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 14 8292
16 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 14 6465
17 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 122 11529
18 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 18 8795
19 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 17 10057
20 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND xã Minh Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 20 9260