Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Lộc Thịnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 899 Nộp hồ sơ mức 3
2 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND xã Lộc Thịnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 705 Nộp hồ sơ mức 3
3 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBND xã Lộc Thịnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 649 Nộp hồ sơ mức 3
4 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND xã Lộc Thịnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 643 Nộp hồ sơ mức 3
5 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND xã Lộc Thịnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 636 Nộp hồ sơ mức 3
6 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND xã Lộc Thịnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 658 Nộp hồ sơ mức 3
7 15. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình UBND xã Lộc Thịnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 567 Nộp hồ sơ mức 3
8 16. Thành lập thôn, ấp, khu phố mới UBND xã Lộc Thịnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 459 Nộp hồ sơ mức 3
9 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 1 13880 Nộp hồ sơ mức 3
10 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 1 17730 Nộp hồ sơ mức 3
11 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 4 17167
12 3.Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 12 2805 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 10 9212 Nộp hồ sơ mức 3
14 4. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 5 2746 Nộp hồ sơ mức 3
15 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 10 9204 Nộp hồ sơ mức 3
16 5. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 12 2707 Nộp hồ sơ mức 3
17 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 15 19659
18 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 3 17928 Nộp hồ sơ mức 3
19 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 10 17330 Nộp hồ sơ mức 3
20 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. UBND xã Lộc Thịnh Lao động - TBXH (X) 4,5 8218 Nộp hồ sơ mức 3