Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 7 1945
2 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 2 7666
3 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 9306
4 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 1934
5 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 3 1897
6 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 17 1951
7 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia. UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 26 5611
8 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 7240
9 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 7003
10 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ. UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 14 4266
11 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 14 2737
12 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 122 7771
13 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 18 5092
14 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 17 6328
15 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 20 5612
16 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 14 4029
17 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 87 2672
18 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 13 3089
19 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 23 4765
20 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 9 6250