Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký lại khai tử UBND xã Bom Bo Lĩnh vực Hộ tịch 1 6408 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Bom Bo Lĩnh vực Hộ tịch 20 2259
3 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Bom Bo Lĩnh vực Hộ tịch 1 226
4 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Bom Bo Lĩnh vực Hộ tịch 30 233
5 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. UBND xã Bom Bo Lĩnh vực Hộ tịch 5 221
6 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. UBND xã Bom Bo Lĩnh vực Hộ tịch 3 230
7 Công nhận hòa giải viên. UBND xã Bom Bo Lĩnh vực Hộ tịch 5 223
8 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải. UBND xã Bom Bo Lĩnh vực Hộ tịch 5 224
9 Thôi làm hòa giải viên. UBND xã Bom Bo Lĩnh vực Hộ tịch 5 223
10 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên. UBND xã Bom Bo Lĩnh vực Hộ tịch 8 230