Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Đoàn Kết Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 883 Nộp hồ sơ mức 3
2 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND xã Đoàn Kết Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 697 Nộp hồ sơ mức 3
3 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBND xã Đoàn Kết Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 639 Nộp hồ sơ mức 3
4 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND xã Đoàn Kết Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 635 Nộp hồ sơ mức 3
5 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND xã Đoàn Kết Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 628 Nộp hồ sơ mức 3
6 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND xã Đoàn Kết Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 641 Nộp hồ sơ mức 3
7 15. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình UBND xã Đoàn Kết Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 559 Nộp hồ sơ mức 3
8 16. Thành lập thôn, ấp, khu phố mới UBND xã Đoàn Kết Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 452 Nộp hồ sơ mức 3
9 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND xã Đoàn Kết Lao động - TBXH (X) 1 13856 Nộp hồ sơ mức 3
10 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND xã Đoàn Kết Lao động - TBXH (X) 1 17706 Nộp hồ sơ mức 3
11 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. UBND xã Đoàn Kết Lao động - TBXH (X) 4 17146
12 3.Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 UBND xã Đoàn Kết Lao động - TBXH (X) 12 2783 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND xã Đoàn Kết Lao động - TBXH (X) 10 9177 Nộp hồ sơ mức 3
14 4. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp UBND xã Đoàn Kết Lao động - TBXH (X) 5 2732 Nộp hồ sơ mức 3
15 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. UBND xã Đoàn Kết Lao động - TBXH (X) 10 9158 Nộp hồ sơ mức 3
16 5. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 UBND xã Đoàn Kết Lao động - TBXH (X) 12 2696 Nộp hồ sơ mức 3
17 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Đoàn Kết Lao động - TBXH (X) 15 19637
18 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Đoàn Kết Lao động - TBXH (X) 3 17919 Nộp hồ sơ mức 3
19 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND xã Đoàn Kết Lao động - TBXH (X) 10 17322 Nộp hồ sơ mức 3
20 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. UBND xã Đoàn Kết Lao động - TBXH (X) 4,5 8208 Nộp hồ sơ mức 3