Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký lại khai tử UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 1 12680 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 20 8679
3 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 1 4618
4 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 30 4651
5 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 5 4626
6 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 3 4668
7 Công nhận hòa giải viên. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 5 4720 Nộp hồ sơ mức 3
8 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 5 4896 Nộp hồ sơ mức 3
9 Thôi làm hòa giải viên. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 5 4765 Nộp hồ sơ mức 3
10 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 8 4921 Nộp hồ sơ mức 3