Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 6486 Nộp hồ sơ mức 3
2 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 6155 Nộp hồ sơ mức 3
3 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 6086 Nộp hồ sơ mức 3
4 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 6029 Nộp hồ sơ mức 3
5 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 5983 Nộp hồ sơ mức 3
6 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 6004 Nộp hồ sơ mức 3
7 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 6005 Nộp hồ sơ mức 3
8 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 4195 Nộp hồ sơ mức 3
9 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 2982 Nộp hồ sơ mức 3
10 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBND Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 2424 Nộp hồ sơ mức 3
11 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 2455 Nộp hồ sơ mức 3
12 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 2405 Nộp hồ sơ mức 3
13 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 2420 Nộp hồ sơ mức 3
14 15. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình UBND Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 2336 Nộp hồ sơ mức 3
15 16. Thành lập thôn, ấp, khu phố mới UBND Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 2213 Nộp hồ sơ mức 3
16 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) UBND Xã Tân Tiến Văn hóa thể thao (X) 3,5 1775 Nộp hồ sơ mức 4
17 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) UBND Xã Tân Tiến Văn hóa thể thao (X) 6 1316 Nộp hồ sơ mức 4
18 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) UBND Xã Tân Tiến Văn hóa thể thao (X) 3,5 1202 Nộp hồ sơ mức 4
19 4. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản (cấp xã) UBND Xã Tân Tiến Văn hóa thể thao (X) 3,5 1167 Nộp hồ sơ mức 4
20 5. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở (cấp xã) UBND Xã Tân Tiến Văn hóa thể thao (X) 3,5 1164 Nộp hồ sơ mức 4