Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Thị trấn Thanh Bình Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 4168 Nộp hồ sơ mức 3
2 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Thị trấn Thanh Bình Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 2970 Nộp hồ sơ mức 3
3 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thị trấn Thanh Bình Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 2413 Nộp hồ sơ mức 3
4 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thị trấn Thanh Bình Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 2436 Nộp hồ sơ mức 3
5 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thị trấn Thanh Bình Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 2391 Nộp hồ sơ mức 3
6 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thị trấn Thanh Bình Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 2404 Nộp hồ sơ mức 3
7 15. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thị trấn Thanh Bình Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 2313 Nộp hồ sơ mức 3
8 16. Thành lập thôn, ấp, khu phố mới Thị trấn Thanh Bình Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 2189 Nộp hồ sơ mức 3
9 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) Thị trấn Thanh Bình Văn hóa thể thao (X) 3,5 1758 Nộp hồ sơ mức 4
10 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) Thị trấn Thanh Bình Văn hóa thể thao (X) 6 1309 Nộp hồ sơ mức 4
11 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) Thị trấn Thanh Bình Văn hóa thể thao (X) 3,5 1197 Nộp hồ sơ mức 4
12 4. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản (cấp xã) Thị trấn Thanh Bình Văn hóa thể thao (X) 3,5 1157 Nộp hồ sơ mức 4
13 5. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở (cấp xã) Thị trấn Thanh Bình Văn hóa thể thao (X) 3,5 1160 Nộp hồ sơ mức 4
14 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 23 14342 Nộp hồ sơ mức 3
15 2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 21 15538 Nộp hồ sơ mức 3
16 3. Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 21 15125 Nộp hồ sơ mức 3
17 4. Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 14 12245 Nộp hồ sơ mức 3
18 5. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 14 10217 Nộp hồ sơ mức 3
19 6. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 122 15370 Nộp hồ sơ mức 3
20 7. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 18 12626 Nộp hồ sơ mức 3