Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Huyện Bù Đăng Tư pháp 1 5586
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Huyện Bù Đăng Tư pháp 1 4690
3 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Huyện Bù Đăng Tư pháp 1 5240
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Bù Đăng Tư pháp 1 7404
5 Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Bù Đăng Tư pháp 1 5056
6 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Huyện Bù Đăng Tài nguyên & Môi trường 20 2208
7 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Huyện Bù Đăng Tài nguyên & Môi trường 20 2147
8 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Huyện Bù Đăng Tài nguyên & Môi trường 20 1357
9 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (Cấp giấy sai). Huyện Bù Đăng Tài nguyên & Môi trường 70 1780
10 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND Huyện Bù Đăng Tài nguyên & Môi trường 36 1465
11 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 2907
12 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3448
13 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3497
14 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 30 4964
15 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 2522
16 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 3255
17 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 3841
18 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 2408 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 2939 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3724 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4