Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 14 3435
2 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 122 8466
3 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 18 5806
4 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 17 7026
5 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 20 6289
6 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 14 4732
7 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 17 445
8 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 87 3341
9 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 13 3786
10 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 23 5468
11 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 9 6936
12 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 23 2939
13 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 122 7206
14 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 17 7293
15 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 5465
16 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 495
17 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 2 4300
18 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 8 2600
19 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 8 2558
20 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 22 2608