Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 14 5649
2 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 122 10689
3 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 18 7991
4 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 17 9227
5 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 20 8456
6 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 14 6914
7 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 17 2669
8 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 87 5589
9 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 13 6028
10 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 23 7672
11 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 9 9160
12 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 23 4415
13 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 122 9524
14 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 17 9540
15 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 7691
16 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 2728
17 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 2615
18 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 2598
19 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 2710
20 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 2 6635