Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần (Cấp Xã) UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 21 12148
2 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 21 11918
3 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ. UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 14 9074
4 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 14 7250
5 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 122 12298
6 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 18 9571
7 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 17 10842
8 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 20 10030
9 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 14 8463
10 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 17 5168
11 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 87 7211
12 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 13 7675
13 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 23 9263
14 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 9 10743
15 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 23 5272
16 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 122 11117
17 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 17 11147
18 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 15 9276 Nộp hồ sơ mức 3
19 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 21 5318
20 37.Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND xã Thanh An Lao động - TBXH 21 4207