Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBND TT Tân Khai Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 3183 Nộp hồ sơ mức 3
2 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND TT Tân Khai Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 3186 Nộp hồ sơ mức 3
3 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND TT Tân Khai Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 3162 Nộp hồ sơ mức 3
4 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND TT Tân Khai Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 3179 Nộp hồ sơ mức 3
5 15. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình UBND TT Tân Khai Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 3051 Nộp hồ sơ mức 3
6 16. Thành lập thôn, ấp, khu phố mới UBND TT Tân Khai Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 2945 Nộp hồ sơ mức 3
7 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) UBND TT Tân Khai Văn hóa thể thao (X) 3,5 2641 Nộp hồ sơ mức 4
8 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) UBND TT Tân Khai Văn hóa thể thao (X) 6 2100 Nộp hồ sơ mức 4
9 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) UBND TT Tân Khai Văn hóa thể thao (X) 3,5 1915 Nộp hồ sơ mức 4
10 4. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản (cấp xã) UBND TT Tân Khai Văn hóa thể thao (X) 3,5 1875 Nộp hồ sơ mức 4
11 5. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở (cấp xã) UBND TT Tân Khai Văn hóa thể thao (X) 3,5 1876 Nộp hồ sơ mức 4
12 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. UBND TT Tân Khai Địa chính (X) 28 10655
13 Cập nhật, chỉnh lý trang 3,4 : Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. UBND TT Tân Khai Địa chính (X) 13 9883
14 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. UBND TT Tân Khai Địa chính (X) 23 9403
15 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; UBND TT Tân Khai Địa chính (X) 18 9140
16 Cập nhật, chỉnh lý trang 3,4 : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; UBND TT Tân Khai Địa chính (X) 10 10464
17 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND TT Tân Khai Địa chính (X) 15 9988
18 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Không có nghĩa vụ tài chính) UBND TT Tân Khai Địa chính (X) 10 9455
19 Tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND TT Tân Khai Địa chính (X) 23 8193
20 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất UBND TT Tân Khai Địa chính (X) 13 8167