Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần (Cấp Xã) UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 21 12123
2 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 21 11901
3 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ. UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 14 9063
4 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 14 7225
5 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 122 12274
6 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 18 9555
7 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 17 10826
8 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 20 10011
9 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 14 8446
10 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 17 5114
11 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 87 7191
12 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 13 7658
13 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 23 9242
14 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 9 10723
15 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 23 5258
16 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 122 11092
17 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 17 11131
18 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 15 9261 Nộp hồ sơ mức 3
19 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 21 5264
20 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH 21 4180