Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 10. Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 5 149 Nộp hồ sơ mức 4
2 11.Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 5 446 Nộp hồ sơ mức 4
3 12. Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 5 725 Nộp hồ sơ mức 4
4 1. Cấp giấy phép tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 8 1225 Nộp hồ sơ mức 4
5 2. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 13 831 Nộp hồ sơ mức 4
6 3.Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 5 251 Nộp hồ sơ mức 4
7 4. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 5 256 Nộp hồ sơ mức 4
8 5. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 10 250 Nộp hồ sơ mức 4
9 6. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 10 265 Nộp hồ sơ mức 3
10 7. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 7 260 Nộp hồ sơ mức 4
11 8. Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 5 661 Nộp hồ sơ mức 4
12 9. Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 15 2980 Nộp hồ sơ mức 4
13 10. Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 7 282 Nộp hồ sơ mức 4
14 11. Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 3 301 Nộp hồ sơ mức 4
15 12. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 3 283 Nộp hồ sơ mức 4
16 14. Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 5 3397 Nộp hồ sơ mức 4
17 15. Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 5 3283 Nộp hồ sơ mức 4