CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 11533 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 12860 3 Nộp hồ sơ mức 3