Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 16. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại. Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 10 651 Nộp hồ sơ mức 3
2 17. Thành lập lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở. Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 40 564 Nộp hồ sơ mức 3
3 18. Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục. Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 15 623 Nộp hồ sơ mức 3
4 19. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 20 628 Nộp hồ sơ mức 3
5 20. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 15 546 Nộp hồ sơ mức 3
6 21. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 15 528 Nộp hồ sơ mức 3
7 22. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 15 605 Nộp hồ sơ mức 3
8 23. Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 10 526 Nộp hồ sơ mức 3
9 25. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 21 523 Nộp hồ sơ mức 3
10 26. Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 15 507 Nộp hồ sơ mức 3
11 27. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 10 518 Nộp hồ sơ mức 3
12 28. Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 30 550 Nộp hồ sơ mức 3
13 29. Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 30 523 Nộp hồ sơ mức 3
14 30. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2 563 Nộp hồ sơ mức 3
15 31. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 7 553 Nộp hồ sơ mức 3
16 32. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 5 556 Nộp hồ sơ mức 3
17 33. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 5 538 Nộp hồ sơ mức 3
18 34. Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã thôn đặc biệt khó khăn Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 30 543 Nộp hồ sơ mức 3
19 35. Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi. Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 40 514 Nộp hồ sơ mức 3
20 36. Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi. Mã số hồ sơ Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 50 534 Nộp hồ sơ mức 3