CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 3. Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 13226 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 8. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 3773 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 4. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 5057 4 Nộp hồ sơ mức 4