Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 16. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại. Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 10 434 Nộp hồ sơ mức 3
2 17. Thành lập lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở. Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 40 347 Nộp hồ sơ mức 3
3 18. Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục. Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 423 Nộp hồ sơ mức 3
4 19. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 20 424 Nộp hồ sơ mức 3
5 20. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 326 Nộp hồ sơ mức 3
6 21. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 316 Nộp hồ sơ mức 3
7 22. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 394 Nộp hồ sơ mức 3
8 23. Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 10 327 Nộp hồ sơ mức 3
9 25. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 21 316 Nộp hồ sơ mức 3
10 26. Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 327 Nộp hồ sơ mức 3
11 27. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 10 326 Nộp hồ sơ mức 3
12 28. Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 30 338 Nộp hồ sơ mức 3
13 29. Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 30 316 Nộp hồ sơ mức 3
14 30. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2 332 Nộp hồ sơ mức 3
15 31. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 7 336 Nộp hồ sơ mức 3
16 32. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 5 327 Nộp hồ sơ mức 3
17 33. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 5 330 Nộp hồ sơ mức 3
18 34. Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã thôn đặc biệt khó khăn Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 30 329 Nộp hồ sơ mức 3
19 35. Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi. Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 40 311 Nộp hồ sơ mức 3
20 36. Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi. Mã số hồ sơ Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 50 332 Nộp hồ sơ mức 3