Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế (Cấp Huyện) Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 7 747 Nộp hồ sơ mức 3
2 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 12 10658
3 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 15 2498
4 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 25 2469
5 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 20 1299
6 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 20 2133
7 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 40 1807
8 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 25 1274
9 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 10 2010
10 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 17 2541
11 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 22 1290 Nộp hồ sơ mức 3
12 Giải quyết chế độ mai táng phí, khi người có công với cách mạng từ trần Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 20 2225
13 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em (Cấp Huyện) Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 3 1713
14 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần (Cấp Huyện) Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 20 1909
15 Hồ sơ phong tặng, truy tặng bà Mẹ Việt Nam anh hùng Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 16 2618
16 Hồ sơ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ: Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 10 1959
17 Giải quyết chế độ mai táng cho các đối tượng theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của UBND tỉnh Bình Phước (MTP nguồn địa phương) Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 10 2006
18 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động. Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 8 2433
19 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 3 1650 Nộp hồ sơ mức 3
20 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 5 2684