Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 16. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại. Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 10 443 Nộp hồ sơ mức 3
2 17. Thành lập lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở. Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 40 354 Nộp hồ sơ mức 3
3 18. Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục. Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 15 429 Nộp hồ sơ mức 3
4 19. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 20 427 Nộp hồ sơ mức 3
5 20. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 15 331 Nộp hồ sơ mức 3
6 21. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 15 323 Nộp hồ sơ mức 3
7 22. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 15 399 Nộp hồ sơ mức 3
8 23. Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 10 332 Nộp hồ sơ mức 3
9 25. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 21 321 Nộp hồ sơ mức 3
10 26. Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 15 329 Nộp hồ sơ mức 3
11 27. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 10 328 Nộp hồ sơ mức 3
12 28. Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 30 342 Nộp hồ sơ mức 3
13 29. Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 30 322 Nộp hồ sơ mức 3
14 30. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 2 335 Nộp hồ sơ mức 3
15 31. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 7 338 Nộp hồ sơ mức 3
16 32. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 5 332 Nộp hồ sơ mức 3
17 33. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 5 337 Nộp hồ sơ mức 3
18 34. Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã thôn đặc biệt khó khăn Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 30 333 Nộp hồ sơ mức 3
19 35. Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi. Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 40 317 Nộp hồ sơ mức 3
20 36. Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi. Mã số hồ sơ Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 50 338 Nộp hồ sơ mức 3