Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 1 958
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 1 2176
3 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 1 1775
4 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 1 1613
5 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 1 2342
6 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND Thị xã Phước Long Tài nguyên & Môi trường 20 894
7 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu UBND Thị xã Phước Long Tài nguyên & Môi trường 20 409
8 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất UBND Thị xã Phước Long Tài nguyên & Môi trường 20 529
9 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (Cấp giấy sai). UBND Thị xã Phước Long Tài nguyên & Môi trường 70 558
10 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 909
11 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 923
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 973
13 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 30 1516
14 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 946
15 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 1190
16 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 1286
17 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 819
18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 980
19 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 998
20 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) UBND Thị xã Phước Long Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 928