Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 25. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 5 85
2 26. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 5 87
3 27. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 5 104
4 28. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 5 87
5 3. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 101
6 21. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 71
7 41. Hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 62
8 42. Cấp giấy giới thiệu đi Thăm viếng mộ liệt sĩ Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 1 74
9 43. Giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 15 72
10 44. Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo cho người có công hoặc con của người có công với cách mạng Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 69
11 45. Giải quyết mai táng phí cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể, các đối tượng chính sách khi từ trần Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 76
12 46. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 77
13 47. Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 66
14 48. Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình cá nhân nhận nuôi dưỡng Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 67
15 49. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 71
16 50. Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 68
17 51. Thừa hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 20 58
18 52. Trợ cấp xã hội hàng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 5 72
19 53. Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 81
20 54. Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện 10 98