Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 5 276
2 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 5 280
3 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 5 297
4 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 5 287
5 3. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 10 233
6 21. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 10 180
7 41. Hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 10 178
8 42. Cấp giấy giới thiệu đi Thăm viếng mộ liệt sĩ Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 1 189
9 43. Giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 15 187
10 44. Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo cho người có công hoặc con của người có công với cách mạng Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 10 194
11 45. Giải quyết mai táng phí cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể, các đối tượng chính sách khi từ trần Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 10 191
12 46. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 10 190
13 47. Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 10 184
14 48. Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình cá nhân nhận nuôi dưỡng Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 10 184
15 49. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 10 188
16 50. Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 10 180
17 51. Thừa hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 20 186
18 52. Trợ cấp xã hội hàng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 5 188
19 53. Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 10 192
20 54. Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội Thị xã Phước Long Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 10 211