Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 21. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 10 905 Nộp hồ sơ mức 3
2 22. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 20 908 Nộp hồ sơ mức 3
3 23. Đổi tên quỹ Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 10 921 Nộp hồ sơ mức 3
4 24. Quỹ tự giải thể Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 15 953 Nộp hồ sơ mức 3
5 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 20 937 Nộp hồ sơ mức 3
6 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 10 895 Nộp hồ sơ mức 3
7 27. Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 22 924 Nộp hồ sơ mức 3
8 28. Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 22 947 Nộp hồ sơ mức 3
9 29. Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 22 902 Nộp hồ sơ mức 3
10 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 15 984 Nộp hồ sơ mức 3
11 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 15 1033 Nộp hồ sơ mức 3
12 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 15 995 Nộp hồ sơ mức 3
13 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 15 984 Nộp hồ sơ mức 3
14 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 15 1044 Nộp hồ sơ mức 3
15 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 15 991 Nộp hồ sơ mức 3
16 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 15 980 Nộp hồ sơ mức 3
17 37. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 15 493 Nộp hồ sơ mức 3