Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 5. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Phước Long Công an (H) 3 331
2 6. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Phước Long Công an (H) 3 339
3 7. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Phước Long Công an (H) 3 337
4 8. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Phước Long Công an (H) 3 331
5 9. Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Phước Long Công an (H) 3 339