Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 25. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Đồng Phú Tư pháp - Cấp huyện 5 85
2 26. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Đồng Phú Tư pháp - Cấp huyện 5 87
3 27. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Đồng Phú Tư pháp - Cấp huyện 5 104
4 28. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Đồng Phú Tư pháp - Cấp huyện 5 87
5 2.1 Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất (in giấy chứng nhận QSDĐ mới) Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 85
6 2.2T Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ( Không in Giấy chứng nhận QSDĐ) Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 75
7 2.3 Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất (in giấy chứng nhận QSDĐ mới) Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 82
8 2.4 Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ( Không in Giấy chứng nhận QSDĐ) Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 84
9 2.5 Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất (in giấy chứng nhận QSDĐ mới) Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 13 81
10 2.6 Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất ( Không in Giấy chứng nhận QSDĐ) Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 72
11 3.1 Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng ( Không in Giấy chứng nhận QSDĐ) Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 76
12 3.2 Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (in giấy chứng nhận QSDĐ mới) Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 70
13 5.1. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(có giấy) Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 67
14 5.2. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(không có giấy) Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 1
15 D6. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 14
16 D 9. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 72
17 4.2 Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 74
18 D13. Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 88
19 D14. Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 69
20 D11. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 67