Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế (Cấp Huyện) Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 7 745 Nộp hồ sơ mức 3
2 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 12 10655
3 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 15 2494
4 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 10 10686
5 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 25 2467
6 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 20 1297
7 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 20 2133
8 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 40 1804
9 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 25 1272
10 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 10 2006
11 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 17 2539
12 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 22 1288 Nộp hồ sơ mức 3
13 Giải quyết chế độ mai táng phí, khi người có công với cách mạng từ trần Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 20 2224
14 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em (Cấp Huyện) Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 3 1711
15 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần (Cấp Huyện) Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 20 1907
16 Hồ sơ phong tặng, truy tặng bà Mẹ Việt Nam anh hùng Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 16 2618
17 Hồ sơ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ: Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 10 1958
18 Giải quyết chế độ mai táng cho các đối tượng theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của UBND tỉnh Bình Phước (MTP nguồn địa phương) Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 10 2002
19 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động. Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 8 2432
20 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 3 1648 Nộp hồ sơ mức 3