Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 16. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại. Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 10 483 Nộp hồ sơ mức 3
2 17. Thành lập lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở. Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 40 406 Nộp hồ sơ mức 3
3 18. Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục. Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 15 476 Nộp hồ sơ mức 3
4 19. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 20 487 Nộp hồ sơ mức 3
5 20. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 15 380 Nộp hồ sơ mức 3
6 21. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 15 375 Nộp hồ sơ mức 3
7 22. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 15 456 Nộp hồ sơ mức 3
8 23. Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 10 381 Nộp hồ sơ mức 3
9 25. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 21 378 Nộp hồ sơ mức 3
10 26. Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 15 369 Nộp hồ sơ mức 3
11 27. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 10 370 Nộp hồ sơ mức 3
12 28. Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 30 402 Nộp hồ sơ mức 3
13 29. Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 30 367 Nộp hồ sơ mức 3
14 30. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 2 388 Nộp hồ sơ mức 3
15 31. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 7 394 Nộp hồ sơ mức 3
16 32. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 5 380 Nộp hồ sơ mức 3
17 33. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 5 386 Nộp hồ sơ mức 3
18 34. Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã thôn đặc biệt khó khăn Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 30 373 Nộp hồ sơ mức 3
19 35. Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi. Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 40 365 Nộp hồ sơ mức 3
20 36. Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi. Mã số hồ sơ Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 50 379 Nộp hồ sơ mức 3