Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 7 275
2 Lập hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng Xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 3 308
3 Giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 20 279
4 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 5 289
5 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 10 312
6 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 5
7 2.Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Xã Tân Hưng Hồ sơ khai thuế 10 55
8 3.Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ Xã Tân Hưng Hồ sơ khai thuế 10 60
9 1. Tính lệ phí trước bạ, nhà đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (5 ngày làm việc) Cục Thuế Đất đai (thuế) 5 34
10 1. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Xã Tân Hưng QL ngành, nghề kinh doanh (CAT) 4 75
11 1.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (8 ngày) Xã Tân Hưng Lý lịch tư pháp 8 163
12 1. Miễn giảm tiền thuê đất Xã Tân Hưng Miễn giảm (Thuế đất đai) 15 52
13 1. Giải quyết khiếu nại lần đầu Xã Tân Hưng Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 30 53
14 1.2 (15 ngày) Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 6,7,8 Điều 1 Quyết định 01/VBHN-BNNNPTNT ngày 27/03/2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Xã Tân Hưng Thủy lợi 15 67 Nộp hồ sơ
15 1. Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Xã Tân Hưng Tư pháp - Cấp huyện 1 52
16 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 530
17 Chứng thực bản sao từ bản chính Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 531
18 Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ gốc Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 519
19 Chứng thực di chúc Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 440
20 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 414