Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần). UBND xã Tân Hưng Quân sự (X) 10 5574
2 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) UBND xã Tân Hưng Văn hóa thể thao (X) 3,5 1955 Nộp hồ sơ mức 4
3 Đăng ký khai sinh UBND xã Tân Hưng Hộ tịch (X) 1 25374 Nộp hồ sơ mức 3
4 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. UBND xã Tân Hưng Công an (X) 7 2238
5 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã Tân Hưng Chứng thực 1 32940
6 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Tân Hưng Hộ tịch (X) 1 20250 Nộp hồ sơ mức 3
7 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 23 14396 Nộp hồ sơ mức 3
8 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Thanh An Đất đai (X) 15 18836
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Thanh An Giao thông vận tải (X) 3 6353 Nộp hồ sơ mức 3
10 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Thanh An Quân sự (X) 1 5847
11 1. Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết UBND xã Thanh An Quân sự (X) 15 5675
12 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Thanh An Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 6639 Nộp hồ sơ mức 3
13 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần). UBND xã Thanh An Quân sự (X) 10 5574
14 Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND xã Thanh An Quân sự (X) 15 6052
15 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND xã Thanh An Quân sự (X) 10 7021
16 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) UBND xã Thanh An Văn hóa thể thao (X) 3,5 1955 Nộp hồ sơ mức 4
17 Đăng ký khai sinh UBND xã Thanh An Hộ tịch (X) 1 25374 Nộp hồ sơ mức 3
18 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. UBND xã Thanh An Công an (X) 7 2238
19 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã Thanh An Chứng thực 1 32940
20 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Thanh An Lao động - TBXH (X) 23 14396 Nộp hồ sơ mức 3