Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam - BQLKKT 35 326
2 1. Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ Tôn Giáo 30 361
3 1. Hồ sơ bổ nhiệm ngạch công chức Sở Nội Vụ Tổ chức cán bộ 9 247 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 1. Cấp và ghi xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm trước năm 1995 Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 20 158
5 1. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Nuôi con nuôi 5 91
6 1. Công nhận ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 20 123 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với khen thưởng tổng kết công tác năm Sở Nội Vụ Thi đua, khen thưởng 15 189 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 1. Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọ Văn thư, lưu trữ 4 46
9 1. Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước Sở Nội Vụ Tổ chức hành chính, Sự nghiệp nhà nước 35 107
10 1. Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội Vụ Quản lý nhà nước về thanh niên 15 93
11 1. Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Chính quyền địa phương 15 49
12 1. Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Thực hiện chính sách BHYT 30 64
13 1. Thủ tục Công bố hợp quy (Bên thứ 3) Sở Y Tế An toàn thực phẩm (SYT) 7 123
14 1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư kinh doanh các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp,khu kinh tế sử dụng vốn đầu tư của nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân 14 67
15 1. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đầu tư sử dụng vốn đầu tư và vốn ngân sách nhà nước 12 178
16 1. Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, Chống tệ nạn xã hội - (Nộp tại TT.HCC) 14 65 Nộp hồ sơ mức 3
17 1.Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Bảo trợ xã hội (Nộp tại SLĐTBXH) 3 60
18 1. Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 1 63 Nộp hồ sơ mức 3
19 1. Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nhiệp 10 62
20 5. Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 1 72 Nộp hồ sơ mức 3