Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (8 ngày) Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp 8 1337
2 1. Đối với hồ sơ hoàn trước kiểm tra sau Cục Thuế Hoàn Thuế 5 772
3 1. Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Cục Thuế Hóa Đơn 2 126
4 1. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Cục Thuế Khai thuế 5 890
5 1. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Cục Thuế Đăng ký Thuế 3 829
6 1. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư pháp Quản tài viên, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 7 88
7 1.2 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Nhóm C) Sở NN và PTNT Xây dựng công trình 20 154
8 1. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư 10 81
9 Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.(Thẩm định) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 6 345
10 Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phê duyệt) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 4 99
11 1. Xin nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 135 85 Nộp hồ sơ mức 3
12 1. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 20 630
13 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 15 65
14 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 5 83 Nộp hồ sơ mức 3
15 1. Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi - tuyển sinh Trong ngày 489
16 1. Cấp bản sao bằng THPT từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng - chứng chỉ 3 461 Nộp hồ sơ mức 3
17 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định. Sở Xây Dựng Kinh doanh bất động sản 25 644
18 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh. Sở Xây Dựng Phát triển đô thị và hạ tầng kĩ thuật 10 1023
19 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyến kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Sở Xây Dựng Quản lý chất lượng công trình 10 903
20 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Sở Xây Dựng Giám định tư pháp xây dựng 20 153