Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 7 2746 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 7 2746 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 7 2746 Nộp hồ sơ mức 3
4 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Huyện Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 7 2746 Nộp hồ sơ mức 3
5 1. Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động Khoa học và Công nghệ 10 429 Nộp hồ sơ mức 3
6 1. Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ 30 326 Nộp hồ sơ mức 3
7 48. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Sở Khoa học và Công nghệ Năng lượng nguyên tử - an toàn bức xạ - hạt nhân 5 3715 Nộp hồ sơ mức 3
8 1. Công bố sử dụng dấu định lượng Sở Khoa học và Công nghệ Đo lường chất lượng 5 301 Nộp hồ sơ mức 3
9 1. Xin cấp hộ chiếu ngoại giao Sở Ngoại vụ Lãnh sự 2 5320 Nộp hồ sơ mức 3
10 1. Cấp mới Chứng minh nhân dân (cấp tỉnh) Công an tỉnh Quản lý CMND 5 1133
11 1. Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu 3 1600 Nộp hồ sơ mức 3
12 1. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Sở Tư pháp Bồi thường trong quản lý hành chính 15 394
13 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 20 1005 Nộp hồ sơ mức 3
14 1. Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế Khám, chữa bệnh (Sở Y tế) 15 4669 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi Trường Đất đai 60 789
16 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh Đất đai 60 789
17 1. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Sở Tư pháp Bồi thường trong thi hành án dân sự 15 292
18 1. Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc và bản đồ 2 272 Nộp hồ sơ mức 3
19 1.1 Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 25 279 Nộp hồ sơ mức 3
20 1. Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 10 303 Nộp hồ sơ mức 3