Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp giấy phép tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 8 1234 Nộp hồ sơ mức 4
2 1. Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 3 1068 Nộp hồ sơ mức 4
3 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 21 1149 Nộp hồ sơ mức 4
4 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở Công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp Sở Công thương Xây dựng cơ bản 21 1658 Nộp hồ sơ mức 4
5 24. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh hợp phần Quy hoạch chit tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) Sở Công thương Điện 10 445 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Công thương Xúc tiến thương mại 5 696 Nộp hồ sơ mức 4
7 Cấp mới Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 14 761 Nộp hồ sơ mức 4
8 1. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 4,5 1336 Nộp hồ sơ mức 4
9 1. Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 349 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 1. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (cấp huyện) Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 3 3073 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 1. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (cấp huyện) Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 3 3073 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 1. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (cấp huyện) Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 3 3073 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 1. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (cấp huyện) Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 3 3073 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 1. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 3 3073 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 1. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 3 3073 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 1. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (cấp huyện) Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 3 3073 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 1. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (cấp huyện) Thị xã Bình Long Văn hóa - Thông tin 3 3073 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 1. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (cấp huyện) Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 3 3073 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 1. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (cấp huyện) Huyện Bù Đăng Văn hóa - Thông tin 3 3073 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 1. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (cấp huyện) Huyện Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 3 3073 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4