Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 42. Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 6 245 Nộp hồ sơ mức 4
2 43. Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 558 Nộp hồ sơ mức 4
3 44. Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 33 Nộp hồ sơ mức 4
4 45. Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 6 280 Nộp hồ sơ mức 4
5 46.Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 6 224 Nộp hồ sơ mức 4
6 47. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 6 238 Nộp hồ sơ mức 4
7 48. Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 2 212 Nộp hồ sơ mức 4
8 49. Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 8 236 Nộp hồ sơ mức 4
9 50. Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4,5 241 Nộp hồ sơ mức 4
10 51. Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 30 230 Nộp hồ sơ mức 4
11 52. Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4,5 206 Nộp hồ sơ mức 4
12 53. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 2 225 Nộp hồ sơ mức 4
13 57. Cấp giấy phép tổ chức lễ hội Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 241 Nộp hồ sơ mức 4
14 66. Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 266 Nộp hồ sơ mức 4
15 54. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 13 1077 Nộp hồ sơ mức 4
16 55. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 6 757 Nộp hồ sơ mức 4
17 56. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 10 678 Nộp hồ sơ mức 4
18 57. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 13 628 Nộp hồ sơ mức 4
19 58. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 6 297 Nộp hồ sơ mức 4
20 59. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 13 1037 Nộp hồ sơ mức 4