CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 107. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 423 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 108. Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 425 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 119. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 334 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 120. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 367 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 121. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 369 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 109. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 379 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 112. Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 378 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 110. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 420 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 111. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 430 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 113. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 396 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 114. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 424 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 115. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 394 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 116. Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 355 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 124. Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 397 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 122. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 334 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 123. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 331 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 118. Công nhận khu du lịch cấp tỉnh Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 308 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 127. Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 258 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 125. Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 270 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 126. Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 258 4 Nộp hồ sơ mức 4