Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 41.Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 199 Nộp hồ sơ mức 3
2 42. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 205 Nộp hồ sơ mức 3
3 43. Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 125 Nộp hồ sơ mức 3
4 44. Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 45 200 Nộp hồ sơ mức 3
5 45. Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 179 Nộp hồ sơ mức 3
6 46. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3 189 Nộp hồ sơ mức 3
7 47. Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4 234 Nộp hồ sơ mức 3
8 48. Cấp giấy phép điều chỉnh kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3 99 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 49. Cấp giấy phép điều chỉnh kinh doanh vũ trường. (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp)(TTHCC) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3 123 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 51. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thuộc địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 408 Nộp hồ sơ mức 3
11 54. Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 2 180 Nộp hồ sơ mức 3
12 55. Giám định văn hóa phim xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 203 Nộp hồ sơ mức 3
13 56. Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 206 Nộp hồ sơ mức 3
14 57. Cấp giấy phép tổ chức lễ hội Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 204 Nộp hồ sơ mức 3
15 58. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 15 306 Nộp hồ sơ mức 3
16 59. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 266 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tại TTHCC) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 113 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4