Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 5. Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Sở Xây dựng Kinh doanh bất động sản 8 254 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 10 313 Nộp hồ sơ mức 3
3 2. Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 13 351 Nộp hồ sơ mức 3
4 3. Đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 27 252
5 4. Đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 27 282 Nộp hồ sơ mức 3
6 3.1. Đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 47 120 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 4.1. Đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 47 141 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 5. Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 25 257 Nộp hồ sơ mức 3
9 6. Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 25 280 Nộp hồ sơ mức 3
10 7. Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 17 579 Nộp hồ sơ mức 3
11 8. Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 20 1059 Nộp hồ sơ mức 3
12 9. Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 10 760 Nộp hồ sơ mức 3
13 10. Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 35 307 Nộp hồ sơ mức 3
14 11. Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 25 292 Nộp hồ sơ mức 3
15 12. Chấp thuận chủ trương dự án ĐTXD nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 (trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công) Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 35 142
16 13. Công nhận hạng/ công nhận lại hạng nhà chung cư Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 10 141
17 14. Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 10 158
18 1.Chấp thuận đầu tƣ đối với các dự án đầu tƣ xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tƣ xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng Phát triển đô thị 50 1267 Nộp hồ sơ mức 3
19 2. Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng Phát triển đô thị 25 27 Nộp hồ sơ mức 3
20 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyến kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Sở Xây dựng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 10 1214