Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 7. Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Sở Xây dựng Nhà ở 17 462
2 8. Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở 20 940 Nộp hồ sơ mức 3
3 9. Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở 10 644
4 10. Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở 35 192 Nộp hồ sơ mức 3
5 11. Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở 25 189 Nộp hồ sơ mức 3
6 12. Chấp thuận chủ trương dự án ĐTXD nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 (trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công) Sở Xây dựng Nhà ở 35 40
7 13. Công nhận hạng/ công nhận lại hạng nhà chung cư Sở Xây dựng Nhà ở 10 33
8 14. Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư Sở Xây dựng Nhà ở 10 43
9 1. Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Sở Xây dựng Phát triển đô thị và hạ tầng kĩ thuật 15 1155
10 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyến kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Sở Xây dựng Quản lý chất lượng công trình 10 1059
11 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng Giám định tư pháp xây dựng 20 217
12 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền Bộ Xây dựng, phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được UBND tỉnh cho phép hoạt động. Sở Xây dựng Giám định tư pháp xây dựng 10 727
13 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin. Sở Xây dựng Giám định tư pháp xây dựng 10 1154