Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 15 1298
2 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 16 2574
3 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 18 7361
4 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 26 4093
5 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng BTXH Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 28 3359
6 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 87 1220
7 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 13 1620
8 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 30 3261
9 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 30 796
10 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 2 456
11 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 2 454
12 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 1 461
13 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 5 431
14 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 25 479
15 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 22 444
16 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 12 466
17 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 12 475
18 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 7 460
19 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 5 440
20 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 5 446