Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 7 7780 Nộp hồ sơ mức 3
2 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 2 14010 Nộp hồ sơ mức 3
3 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 4 15659 Nộp hồ sơ mức 3
4 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (Cấp xã) Xã Tân Phước Lao động - TBXH 1 7766
5 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (Cấp Xã) Xã Tân Phước Lao động - TBXH 3 7634 Nộp hồ sơ mức 3
6 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế (Cấp Xã) Xã Tân Phước Lao động - TBXH 17 7850 Nộp hồ sơ mức 3
7 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) Xã Tân Phước Lao động - TBXH 26 11519
8 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần (Cấp Xã) Xã Tân Phước Lao động - TBXH 21 13193
9 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Xã Tân Phước Lao động - TBXH 21 12950
10 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 14 10099
11 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Xã Tân Phước Lao động - TBXH 14 8214
12 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Tân Phước Lao động - TBXH 122 13275
13 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 18 10551
14 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 17 11820
15 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xã Tân Phước Lao động - TBXH 20 11006
16 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Xã Tân Phước Lao động - TBXH 14 9410
17 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Xã Tân Phước Lao động - TBXH 17 6270
18 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 87 8167
19 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Xã Tân Phước Lao động - TBXH 13 8628
20 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 23 10259