Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 18. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 136
2 Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại Quốc Tế - BQLKKT 13 183
3 2.1 Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thay đổi địa điểm đặt trụ sở) Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại Quốc Tế - BQLKKT 5 181
4 2.2 Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Thay đổi HĐ của thương nhân nước ngoài,tên gọi, nội dung hoạt động, nơi ĐK thành lập, giấy phép bị rách, mất, tiêu hủy) Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại Quốc Tế - BQLKKT 10 137
5 Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại Quốc Tế - BQLKKT 8 131
6 Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài trong các KCN. Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại Quốc Tế - BQLKKT 5 149
7 1. Thủ tục Đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh tại chợ biên giới Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại - BQLKKT 3 675
8 1. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm - BQLKKT 3 530
9 2. Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm - BQLKKT 1 179
10 3. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm - BQLKKT 3 76
11 4. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm - BQLKKT 1 65
12 1. Thủ tục đăng ký nội quy lao động. Ban quản lý Khu kinh tế An toàn lao động - BQLKKT 7 157