Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 18. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 126
2 Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại Quốc Tế - BQLKKT 13 171
3 2.1 Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thay đổi địa điểm đặt trụ sở) Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại Quốc Tế - BQLKKT 5 164
4 2.2 Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Thay đổi HĐ của thương nhân nước ngoài,tên gọi, nội dung hoạt động, nơi ĐK thành lập, giấy phép bị rách, mất, tiêu hủy) Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại Quốc Tế - BQLKKT 10 125
5 Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại Quốc Tế - BQLKKT 8 119
6 Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài trong các KCN. Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại Quốc Tế - BQLKKT 5 138
7 1. Thủ tục Đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh tại chợ biên giới Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại - BQLKKT 3 614
8 1. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm - BQLKKT 3 514
9 2. Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm - BQLKKT 1 167
10 3. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm - BQLKKT 3 63
11 4. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm - BQLKKT 1 57
12 1. Thủ tục đăng ký nội quy lao động. Ban quản lý Khu kinh tế An toàn lao động - BQLKKT 7 144
13 1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D Ban quản lý Khu kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất, nhập khẩu - BQLKKT 5 168
14 1. Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho các doanh nghiệp KCN Ban quản lý Khu kinh tế Lao động ngoài nước - BQLKKT 10 161
15 1. (Nhóm B) Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn khác Ban quản lý Khu kinh tế Xây dựng - BQLKKT 7 161
16 1.(Nhóm C) Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn khác. Ban quản lý Khu kinh tế Xây dựng - BQLKKT 5 100
17 2. Cấp mới giấy phép xây dựng. Ban quản lý Khu kinh tế Xây dựng - BQLKKT 2 614
18 3. Thủ tục đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng. Mã số hồ sơ Ban quản lý Khu kinh tế Xây dựng - BQLKKT 2 132
19 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Ban quản lý Khu kinh tế Đất đai - BQLKKT 9 104
20 2. Thủ tục xác nhận tài sản gắn liền trên đất. Ban quản lý Khu kinh tế Đất đai - BQLKKT 10 176