Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 17 4518
2 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 15 2484
3 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 16 3780
4 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 18 8675
5 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia. Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 26 5339
6 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng BTXH Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 28 4597
7 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 87 2413
8 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 13 2832
9 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 30 4499
10 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 30 2022
11 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 2 1661
12 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 2 1645
13 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 1 1669
14 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 5 1626
15 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 25 1683
16 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 22 1659
17 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 12 1657
18 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 12 1696
19 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 7 1674
20 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. Phường Tân Đồng Lao động - Thương binh - Xã hội 5 1604