Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 5. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 14 12123 Nộp hồ sơ mức 3
2 6. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 122 17298 Nộp hồ sơ mức 3
3 7. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 18 14544 Nộp hồ sơ mức 3
4 8. Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 17 15867 Nộp hồ sơ mức 3
5 9. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 20 15123 Nộp hồ sơ mức 3
6 10. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 14 13487 Nộp hồ sơ mức 3
7 11. Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 17 10307 Nộp hồ sơ mức 3
8 12. Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 89 12262 Nộp hồ sơ mức 3
9 13. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 13 12869 Nộp hồ sơ mức 3
10 14. Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 9 15832 Nộp hồ sơ mức 3
11 15. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 122 16392 Nộp hồ sơ mức 3
12 16. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 17 16443 Nộp hồ sơ mức 3
13 17. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 15 14453 Nộp hồ sơ mức 3
14 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 21 9333 Nộp hồ sơ mức 3
15 19. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 21 3110 Nộp hồ sơ mức 3
16 20.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 21 10611 Nộp hồ sơ mức 3
17 20.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 20 3343 Nộp hồ sơ mức 3
18 21.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 21 9337 Nộp hồ sơ mức 3
19 21.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 20 3443 Nộp hồ sơ mức 3
20 22.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 21 9591 Nộp hồ sơ mức 3