Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 14 7707
2 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 17 3641
3 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 87 6424
4 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 13 6878
5 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 23 8499
6 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 9 9965
7 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 122 10335
8 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 17 10360
9 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 8500 Nộp hồ sơ mức 3
10 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 3708
11 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 3430
12 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 3414
13 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 3533
14 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 2 7514 Nộp hồ sơ mức 3
15 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 8 5608
16 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 8 5522
17 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 22 5593
18 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 9658 Nộp hồ sơ mức 3
19 Thực hiện, hưởng trợ cấp, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi). UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 18 6011 Nộp hồ sơ mức 3
20 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 11869 Nộp hồ sơ mức 3