Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 21 4155
2 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 2 8122 Nộp hồ sơ mức 3
3 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 8 6247 Nộp hồ sơ mức 3
4 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 8 6140 Nộp hồ sơ mức 3
5 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 22 6236 Nộp hồ sơ mức 3
6 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 10 10307 Nộp hồ sơ mức 3
7 Thực hiện, hưởng trợ cấp, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi). UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 18 6650 Nộp hồ sơ mức 3
8 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 4 12485 Nộp hồ sơ mức 3
9 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 5,5 13460 Nộp hồ sơ mức 3
10 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 5 9105 Nộp hồ sơ mức 3
11 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 20 12507
12 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 3,5 10896 Nộp hồ sơ mức 3
13 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 15 12340
14 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 23 11439 Nộp hồ sơ mức 3
15 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 7 28419 Nộp hồ sơ mức 3
16 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 4 13247 Nộp hồ sơ mức 3
17 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 18 13915 Nộp hồ sơ mức 3
18 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng BTXH UBND xã Lộc Thuận Lao động - TBXH 28 9141 Nộp hồ sơ mức 3