Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 2 14128 Nộp hồ sơ mức 3
2 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 4 15762 Nộp hồ sơ mức 3
3 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (Cấp xã) UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 1 7852
4 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (Cấp Xã) UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 3 7729 Nộp hồ sơ mức 3
5 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế (Cấp Xã) UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 17 7938 Nộp hồ sơ mức 3
6 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 26 11609
7 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần (Cấp Xã) UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 21 13300
8 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 21 13038
9 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 14 10196
10 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 14 8294
11 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 122 13381
12 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 18 10638
13 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 17 11912
14 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 20 11091
15 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 14 9488
16 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 17 6328
17 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 87 8261
18 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 13 8752
19 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 23 10416
20 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 9 11806