Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 4,5 7989 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 7 7786 Nộp hồ sơ mức 3
3 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 2 14032 Nộp hồ sơ mức 3
4 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 4 15683 Nộp hồ sơ mức 3
5 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (Cấp xã) UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 1 7773
6 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (Cấp Xã) UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 3 7644 Nộp hồ sơ mức 3
7 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế (Cấp Xã) UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 17 7863 Nộp hồ sơ mức 3
8 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 26 11531
9 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần (Cấp Xã) UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 21 13214
10 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 21 12975
11 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ. UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 14 10110
12 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 14 8221
13 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 122 13294
14 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 18 10566
15 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 17 11834
16 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 20 11016
17 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 14 9418
18 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 17 6275
19 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 87 8175
20 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH 13 8637