Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 8 4897
2 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 8 4814
3 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 22 4881
4 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 8931
5 Thực hiện, hưởng trợ cấp, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi). UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 18 5256
6 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 11134
7 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 5,5 12089
8 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 5 7743
9 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 20 11086
10 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 3,5 9546
11 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 10954
12 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 23 10069
13 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 7 27037
14 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 11876
15 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 18 11843
16 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng BTXH UBND xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 28 7823