Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. UBND TT Tân Khai Địa chính (X) 18 7559
2 Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp UBND TT Tân Khai Địa chính (X) 13 6587
3 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận(Có thuế) UBND TT Tân Khai Địa chính (X) 23 7818
4 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm UBND TT Tân Khai Địa chính (X) 33 6209
5 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất UBND TT Tân Khai Địa chính (X) 28 5201
6 (Cập nhật, chỉnh lý trang 3 ,4) Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất UBND TT Tân Khai Địa chính (X) 18 7694
7 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh UBND TT Tân Khai Địa chính (X) 7 6154 Nộp hồ sơ mức 3
8 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 23 15165 Nộp hồ sơ mức 3
9 2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 21 16323 Nộp hồ sơ mức 3
10 3. Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 21 15866 Nộp hồ sơ mức 3
11 4. Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 14 12980 Nộp hồ sơ mức 3
12 5. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 14 10839 Nộp hồ sơ mức 3
13 6. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 122 16014 Nộp hồ sơ mức 3
14 7. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 18 13268 Nộp hồ sơ mức 3
15 8. Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 17 14547 Nộp hồ sơ mức 3
16 9. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 20 13814 Nộp hồ sơ mức 3
17 10. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 14 12221 Nộp hồ sơ mức 3
18 11. Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 17 9037 Nộp hồ sơ mức 3
19 12. Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 89 10982 Nộp hồ sơ mức 3
20 13. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 13 11646 Nộp hồ sơ mức 3