Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 37. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 3 23368 Nộp hồ sơ mức 4
2 38. Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 6 22664 Nộp hồ sơ mức 4
3 39. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 4,5 13229 Nộp hồ sơ mức 4
4 40. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 4,5 13164 Nộp hồ sơ mức 4
5 41.1 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở - Trường hợp nếu xã, huyện không đủ nguồn lực thì thực hiện liên thông tỉnh, huyện, xã UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 8 12361 Nộp hồ sơ mức 4
6 41.2 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở - Trường hợp nếu cứu trợ ngay và cấp xã đủ nguồn lực UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 2 3948 Nộp hồ sơ mức 4
7 41.3 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở - Trường hợp nếu cấp xã thiếu nguồn lực, thì trình cấp huyện quyết định UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 5 3888 Nộp hồ sơ mức 4
8 42.1 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng - Trường hợp nếu xã, huyện không đủ nguồn lực thì thực hiện liên thông tỉnh, huyện, xã UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 8 12185 Nộp hồ sơ mức 4
9 42.2 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng - Trường hợp nếu cứu trợ ngay và cấp xã đủ nguồn lực (Thì Cấp xã quyết định trợ cấp) UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 2 3921 Nộp hồ sơ mức 4
10 42.3 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng - Trường hợp nếu cấp xã thiếu nguồn lực, thì trình cấp huyện quyết định UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 5 3633 Nộp hồ sơ mức 4
11 43. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 7 12640 Nộp hồ sơ mức 4
12 44. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 2 19133 Nộp hồ sơ mức 4
13 45. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 4 20913 Nộp hồ sơ mức 4
14 46. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 1 12788 Nộp hồ sơ mức 4
15 47. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 3 12548 Nộp hồ sơ mức 4
16 48. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 7 34606 Nộp hồ sơ mức 4
17 49. Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 12 1361 Nộp hồ sơ mức 4
18 50. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 7 2452 Nộp hồ sơ mức 4
19 51. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 12 1591 Nộp hồ sơ mức 4