Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 17 1947
2 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia. UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 26 5603
3 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 7233
4 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 6994
5 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ. UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 14 4259
6 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 14 2732
7 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 122 7769
8 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 18 5085
9 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 17 6324
10 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 20 5607
11 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 14 4022
12 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 87 2665
13 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 13 3080
14 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 23 4753
15 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 9 6248
16 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 23 2274
17 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 122 6509
18 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 17 6591
19 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 4761
20 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND xã Minh Đức Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 2 3512