Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng UBND xã Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 2 1584
2 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 1 1590
3 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND xã Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 5 1555
4 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. UBND xã Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 25 1597
5 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 22 1579
6 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND xã Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 12 1582
7 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. UBND xã Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 12 1624
8 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. UBND xã Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 7 1603
9 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. UBND xã Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 5 1534
10 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. UBND xã Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 5 1581
11 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND xã Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 2 3163