CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 26.2.Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc Sở) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 279 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 27.1.Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc UBND tỉnh) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 243 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 27.2.Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc Sở LĐTBXH) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 231 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày) Sở Lao động TB&XH Quản lý Lao động ngoài nước 373 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 11. Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng Sở Lao động TB&XH Người có công 461 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 7. Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình Sở Lao động TB&XH Người có công 456 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1. Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 639 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 13. Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 316 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 4.2 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép) Sở Lao động TB&XH Lao động 212 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 7. Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể Sở Lao động TB&XH Lao động 233 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 8.Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể Sở Lao động TB&XH Lao động 193 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2. Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 398 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 3. Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 435 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 4.1 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (Đối với trường hợp DN thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; người đại diện theo pháp luật của DN; giấy phép bị mất; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép) Sở Lao động TB&XH Lao động 329 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 5. Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 348 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 6. Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 354 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 5. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện ATVSLĐ hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan TW, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan TW, các tập đoàn tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập). Sở Lao động TB&XH An toàn vệ sinh lao động 347 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 6.1. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B Sở Lao động TB&XH An toàn vệ sinh lao động 364 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 6.2. Sửa đổi, bổ sung phạm vi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B Sở Lao động TB&XH An toàn vệ sinh lao động 359 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 6.3. Cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B Sở Lao động TB&XH An toàn vệ sinh lao động 351 4 Nộp hồ sơ mức 4