Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 86. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 4 272 Nộp hồ sơ mức 4
2 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 21 1177 Nộp hồ sơ mức 4
3 Cấp mới Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 14 797 Nộp hồ sơ mức 4
4 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 21 322 Nộp hồ sơ mức 4
5 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 7 376 Nộp hồ sơ mức 4
6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 7 305 Nộp hồ sơ mức 3
7 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 10 311 Nộp hồ sơ mức 4
8 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 7 632 Nộp hồ sơ mức 4
9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 7 1028 Nộp hồ sơ mức 4
10 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở Công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp Sở Công thương Xây dựng cơ bản 21 1691 Nộp hồ sơ mức 4
11 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp Sở Công thương Xây dựng cơ bản 14 757 Nộp hồ sơ mức 4
12 3.1 (công trình cấp II, cấp III) Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình Công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp. Sở Công thương Xây dựng cơ bản 21 1358 Nộp hồ sơ mức 4
13 3.2 (công trình cấp IV) Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình Công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp. Sở Công thương Xây dựng cơ bản 14 96 Nộp hồ sơ mức 4
14 40. Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 10 85 Nộp hồ sơ mức 4
15 41. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 5 81 Nộp hồ sơ mức 4
16 42. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 5 85 Nộp hồ sơ mức 4
17 43. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 10 1372 Nộp hồ sơ mức 4
18 44. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 5 1010 Nộp hồ sơ mức 4
19 45. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 5 913 Nộp hồ sơ mức 4
20 46. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 10 1021 Nộp hồ sơ mức 4