Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 7 472 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 7 887 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Sở Công thương Công nghiệp địa phương 21 1008
4 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương Sở Công thương Điện, Năng Lượng 12 233
5 Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 KV, đăng ký kinh doanh tại địa phương Sở Công thương Điện, Năng Lượng 12 200 Nộp hồ sơ mức 3
6 Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 KV, đăng ký kinh doanh tại địa phương Sở Công thương Điện, Năng Lượng 12 807 Nộp hồ sơ mức 3
7 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 KV tại địa phương Sở Công thương Điện, Năng Lượng 12 164 Nộp hồ sơ mức 3
8 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 KV tại địa phương Sở Công thương Điện, Năng Lượng 12 145 Nộp hồ sơ mức 3
9 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương Sở Công thương Xây dựng cơ bản 15 649
10 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở Công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp. Sở Công thương Xây dựng cơ bản 21 1485
11 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp. Sở Công thương Xây dựng cơ bản 14 589
12 Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình Công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp. Sở Công thương Xây dựng cơ bản 21 1066
13 1. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ Sở Công thương Điều chỉnh quy hoạch điện 10 311
14 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Sở Công thương An toàn điện 7 775
15 Cấp lại thẻ an toàn điện Sở Công thương An toàn điện 5 1029
16 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Sở Công thương An toàn điện 5 891
17 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công thương An toàn điện 5 155
18 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Sở Công thương An toàn điện 3 150
19 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 10 1203
20 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 5 882