TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004496.000.00.00.H10 - 23. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 4175 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.004494.000.00.00.H10 - 1. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3336 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.006390.000.00.00.H10 - 2. Để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3261 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.001283.000.00.00.H10 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thị xã Chơn Thành Công thương 5139 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001270.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thị xã Chơn Thành Công thương 4799 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.001261.000.00.00.H10 - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Thị xã Chơn Thành Công thương 5040 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.001842.000.00.00.H10 - 7. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 4911 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.004552.000.00.00.H10 - 8. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 4853 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.004563.000.00.00.H10 - 9. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 4832 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.001639.000.00.00.H10 - 10. Giải thể trường tiểu học Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 4663 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.004439.000.00.00.H10 - 28. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 4738 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.004440.000.00.00.H10 - 29. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 4044 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.001818.000.00.00.H10 - 17. Giải thể trường trung học cơ sở Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 4655 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.004545.000.00.00.H10 - 24. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 4757 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001839.000.00.00.H10 - 25. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 5054 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.001837.000.00.00.H10 - 26. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 4731 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.001824.000.00.00.H10 - 27. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 4734 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.004555.000.00.00.H10 - 6. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 4715 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.004944.000.00.00.H10 - 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 5013 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001942.000.00.00.H10 - 6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 4446 Một phần Nộp hồ sơ