CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 7. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 4267 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
2 4. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 4033 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 3974 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
4 Mua hoá đơn lẻ Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3481 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Mua quyển hoá đơn Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3448 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 11. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 2394 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thị xã Chơn Thành Công thương 3903 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thị xã Chơn Thành Công thương 3651 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Thị xã Chơn Thành Công thương 3826 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Chơn Thành Công thương 3738 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Chơn Thành Công thương 3698 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 3161 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 7. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 2744 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 21. Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 3393 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 20. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 3502 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 3684 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 3479 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 3126 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Thị xã Chơn Thành Y tế (H) 3682 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
20 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Thị xã Chơn Thành Y tế (H) 3585 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3