Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH huyện 5 2482
2 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH huyện 5 2215
3 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH huyện 2 7998
4 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH huyện 3 1902
5 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH huyện 5 3407
6 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH huyện 3 1866
7 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH huyện 10 2985
8 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH huyện 5 3234
9 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH huyện 15 2408
10 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH huyện 40 2227